Disclaimer

Op de inhoud van de site en de daarin opgenomen gegevens en informatie, alsmede de programmatuur, alles in de breedste zin des woords, berusten intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten berusten bij de rechthebbende.

Alle afgebeelde werken (o.a. foto's, plattegronden etc.) zijn onderhevig aan beeldrecht. Voor het gebruik van dezewerken is goedkeuring noodzakelijk van René Dwars Makelaardij BV.

Voor gebruik, waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen het kopiëren, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens, dient in ieder geval vooraf schriftelijke toestemming van René Dwars Makelaardij B.V. te worden verkregen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een wijziging aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze site.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die René Dwars Makelaardij B.V. aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens besteedt, geeft de uitgever geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

René Dwars Makelaardij B.V. zal bij naar haar oordeel gebleken misbruik een beroep op haar rechten kunnen doen bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.


Copyright René Dwars Makelaardij | Disclaimer | KvK nr. 12041767 | BTW-nummer 808848409B01 | Ontwerp en Hosting door: Makicom